Eisenkolb Home Contact |    
GordijnconfectieBorduurindustrieOrganisatieAgenda
 
Bewerkingen
Gordijntype
Machineoverzicht
Verbruiksartikelen
Cases
Onderhoud
Training
FAQ
back to the homepage

C&B atelier

Cliënt : DSW Stadspark / Groningen / Nederland
Opdrachtgever : De heer Wijkstra en de heer Harms
Probleemstelling : Productie verhogen / Personeel bijscholen / Kwaliteit verhogen

AANPAK:
DSW Stadspark is een sociale werkplaats. Mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest krijgen er de gelegenheid de opgelopen achterstand te overbruggen. Omdat veel werknemers laaggeschoold zijn en/of een handicap hebben, is het bedieningsgemak van de machines erg belangrijk. Ook wilde DSW Stadspark het kwaliteits- en productieniveau waarborgen. Eisenkolb heeft het 'Curtain Concept' ingezet. Dit is een configuratie van speciaal op elkaar afgestemde machines die gezamenlijk een totale productiestraat vormen. Daarnaast hebben we een uitgebreid opleidingsprogramma samengesteld waardoor het productieproces verder geoptimaliseerd wordt.

De machines, opleiding en nazorg hebben geresulteerd in een drastische productieverhoging met een hogere kwaliteitsnorm.