Over Eisenkolb

Sinds 1946 is de naam Eisenkolb onlosmakelijk verbonden met naaimachines: Aanvankelijk met huishoudelijke naaimachines en gaandeweg industriële toepassingen. Door te innoveren en met de markt mee te bewegen, hebben we ons sinds begin jaren negentig, weten te ontwikkelen tot wereldwijde automatiseerder voor de gordijnindustrie. Een belangrijke rol daarin speelt de Microflex plooiautomaat met de bekende verstelbare gordijnhaak. Deze innovatie uit eigen huis legde de basis voor onze succesvolle exportactiviteiten. Sinds 2007 zijn de vouwgordijnmachines in onze activiteiten geïntegreerd. Daardoor hebben we eveneens onze rolgordijn-technologie verder kunnen ontwikkelen en verfijnen.

Ons programma voor raamdecoratie is daarmee compleet: We bieden u efficiënte automatisering voor uw productie van zachte en harde raambekleding. Daarmee zijn we goed op weg naar ons doel: Totaalleverancier voor de raamdecoratie-industrie.

Missie en visie

Onze missie
Door superieure machines, diensten en materialen geeft Eisenkolb Window meerwaarde, efficiëntie en rendement aan de primaire processen in de raamdecoratie-industrie.

 

Onze visie
Ons belangrijkste streven is uw continue tevredenheid, zodat u uw klant tevreden stelt. Daarom gaat ons specialisme verder dan louter state-of-the-art productiemachines. Ons product behelst alles wat u helpt bij een economisch gezonde en efficiënte productie: Naast machines dus ook advies, training en service.

Strategie

“Naaimachine kennis waarborgen”
“Investeren en innoveren”
“Geografische spreiding”
“Diversiteit in producten”
“Groeien”

We zijn ervan overtuigd dat we door:

  • middel van naaimachine kennis een unieke speler zijn binnen de raamdecoratie industrie en willen deze dan ook graag waarborgen;
  • investeren en innoveren onze voorsprong in de markt kunnen behouden c.q. verbeteren;
  • geografische spreiding onze risico’s kunnen verkleinen en onze kennis kunnen vergroten;
  • diversiteit in producten beter totaaloplossingen kunnen bieden;
  • groeien meer mogelijkheden hebben tot het inzetten van betere middelen t.b.v. klanttevredenheid.

Kernwaarden

“Betrokken medewerkers”
“Platte organisatie met korte lijnen”
“Informele sfeer”
“Resultaatgericht”

We zijn er van overtuigd dat:

  • betrokken medewerkers zorgen voor een betere werksfeer en resultaten;
  • een platte organisatie met korte lijnen processen versnelt;
  • een informele sfeer bijdraagt aan het werkgenot;
  • resultaatgerichte medewerkers een must zijn voor onze organisatie.